Danmar

DANMAR COMPUTERS

Danmar Computers jest prywatną firmą działającą w obszarze Technologii Informacyjnych i oferującą szkolenia zawodowe w ramach e-learningu oraz dopasowane rozwiązania ICT. Firma zajmuje się: szkoleniami, opracowywaniem programów i materiałów szkoleniowych, doradztwem, projektowaniem stron internetowych i tworzeniem aplikacji mobilnych, kampaniami internetowymi i systemami e-learningu. Personel techniczny ma możliwość rozwijania wszelkich nowoczesnych aplikacji internetowych i mobilnych, wykorzystując technologie baz danych, serwery WWW i serwery aplikacji. Obejmuje to usługi społecznościowe i chmury, zarówno po stronie klienta, jak i serwera. Firma Danmar Computers opracowała i rozwija system zarządzania projektami – AdminProject. Obecnie jest on jedynym produktem na rynku zajmującym się zarządzaniem europejskimi projektami.

Poza doświadczeniem związanym z obszarem informatycznym, Danmar ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu unijnych programów edukacyjnych, w tym: Progress, Transfer of Innovation, Erasmus, Leonardo da Vinci i partnerstwa z Grundtvig. W ramach projektów pracownicy pracują nad metodologiami badań, prowadzą badania, opracowują raporty, programy nauczania i materiały szkoleniowe, które często są przygotowywane, jako odpowiedź na potrzeby konkretnej grupy osób. Jako, że naturalnym obszarem działalności Danmar Computers jest sektor IT, firma często tworzy różne narzędzia informatyczne wspomagające działania związane z projektem (kwestionariusze internetowe, szkolenia interaktywne, aplikacje mobilne lub kampanie rozpowszechniania w Internecie).

Działalność firmy oparta jest na dobrze ugruntowanej sieci współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami szkoleniowo-doradczymi, szkołami, uniwersytetami, instytucjami publicznymi oraz firmami z sektora prywatnego. Działania kierowane są do różnych grup docelowych. Znaczną grupą osób są młodzi ludzie, dla których projektuje się specjalne programy szkoleniowe. Szczególną uwagę poświęca się tym młodym ludziom znajdującym się w gorszej sytuacji, co często oznacza, że są bezrobotne, aktualnie nie uczą się, ani nie szkolą (NEET).

Podsumowując, misją firmy Danmar Computers jest promocja uczenia się przez całe życie i zapewnienie każdemu równego dostępu do edukacji za pomocą nowoczesnych technologii oraz innowacyjnej metodologii szkoleniowej.

Brak możliwości komentowania