Amuebla

AMUEBLA – Innowacyjne stowarzyszenie producentów mebli w prowincji Murcji w Hiszpanii

Założona w 2009r., AMUEBLA to grupa interesariuszy, reprezentująca interesy ważnych firm meblarskich z regionu Morza Śródziemnego, pracujących razem, by rozpoznać potrzeby sektora meblarskiego i wyposażenia wnętrz. Jest to organizacja non-profit, połączenie firm, ośrodków badawczo-szkoleniowych, publicznych i prywatnych, zaangażowanych w procesy współpracy w zakresie wymiany, mających na celu uzyskanie zalet i korzyści wynikających z realizacji innowacyjnych projektów. Uważa się, że grupa AMUEBLA tworzy w prowincji Murcji klaster przemysłu meblarskiego i pokrewnych sektorów. Grupa zarejestrowana jest na Europejskiej Platformie Współpracy Klastrowej i uzyskała Bronze Cluster Certification.

Celem AMUEBLA jest wspieranie innowacyjnych praktyk w celu poprawy konkurencyjności firm partnerskich, obrony ogólnych interesów biznesowych oraz promowania jego projekcji i międzynarodowej widoczności.

Jest to zorganizowany i wzajemnie powiązany podsektor przemysłowy, który zapewnia konkurencyjność i widoczność na rynku. AMUEBLA to ponad 80 firm z 2500 pracownikami. Stowarzyszone firmy należą głównie do podsektora tapicerskiego. AMUEBLA reprezentuje interesy ważnych firm meblowych z regionu śródziemnomorskiego, partnerstwo obejmuje również dwie uczelnie wyższe (University of Murcia oraz Technical University of Cartagena), Technical Research Centre of Funiture and Wood of the Region of Murcia (CETEM) i organy publiczne (Mucia’s Regional Development Agency and Regional Association of Woodworking Entrepreneurs).

Główne obszary działania oparte są na promowaniu wspólnych zadań między przedsiębiorstwami oraz tworzeniu zbieżnych i wspólnych strategii w zakresie innowacji, zarządzaniu środowiskiem i szkoleniami, między innymi.

Zaangażowanie tego klastra w to strategiczne partnerstwo jest bezpośrednio związane z planem strategicznym AMUEBLA na lata 2014-2017, który koncentruje się na potrzebach szkoleniowych i umiejętnościach sektora, a także internacjonalizacji ich członków i samego klastra, nowych kanałach biznesowych, innowacjach produktowych i alternatywnych strategiach zarządzania.

AMUEBLA jest członkiem platform związanych ze sektorem wyposażenia wnętrz i budownictwa, na przykład Forest-Based Sector Technology platform lub European Strategic Cluster Partnership on Sustainable Construction (ESCP) na rzecz zrównoważonej budowy (CROSSCUT).

Brak możliwości komentowania