Ponad 50 MŚP z branży meblarskiej wyraziło opinię o BOSS4SME

W ramach drugiej etapu projektu BOSS4SME, “Needs Validation Phase”, przeprowadzono konsultacje z ponad 50 MŚP z branży meblarskiej w czterech krajach partnerskich (Hiszpanii, Polsce, Grecji i Włoszech). Przedsiębiorstwa te sprzedają już swoje produkty online w Europie. Indywidualne konsultacje miały na celu poznanie potrzeb związanych ze sprzedażą online, aby następnie pomóc w poprawie umiejętności w tym zakresie.
Po pierwsze, zidentyfikowano zapotrzebowanie na umiejętności w oparciu o analizę witryn e-commerce przeprowadzonej w trakcie poprzedniego etapu oraz ESCO (European Skills/Competences, Qualifications and Occupations) i O*NET (ang. Occupational Information Network).

Kwestionariusz został rozpowszechniony przez różne MŚP, aby potwierdzić zidentyfikowane potrzeby umiejętności i poznać opinię na temat wiedzy i informacji, które przedsiębiorstwa chcą posiadać, aby dalej rozwijać e-handel w swoich firmach. Wyniki wszystkich kwestionariuszy będą analizowane w następnym etapie.

Projekt BOSS4SME zapewnia użyteczność treści szkoleniowej i ostateczne narzędzie, które zostanie opracowane, wzmacniając cel konsorcjum BOSS4SME, czyli stworzenia interesującego projektu dla sektora meblarskiego.

Brak możliwości komentowania