Η πρώτη φάση του έργου BOSS4SME ολοκληρώθηκε

Έχει αναλυθεί η τρέχουσα κατάσταση για τις πρακτικές ηλεκτρονικού εμπορίου των ΜΜΕ του τομέα του επίπλου στις χώρες των συνεργατών (Ισπανία, Πολωνία, Ελλάδα και Ιταλία). Εκτός αυτού, έχουν εντοπιστεί επιτυχημένες πρακτικές εφαρμογής του ηλεκτρονικού εμπορίου από ΜΜΕ που βρίσκονται στις κορυφαίες χώρες με σχετικές ηλεκτρονικές πωλήσεις.

Η AMIC και η AMUEBLA έχουν εντοπίσει και αναλύσει αρκετούς ιστότοπους κορυφαίων ΜΜΕ στο ηλεκτρονικό εμπόριο επίπλου από το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, την Αυστρία και την Κροατία. Αυτές οι χώρες επιλέχθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που παρείχαν τα Ηνωμένα Έθνη, η Eurostat και το E-commerce Europe.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε μια συγκριτική ανάλυση που εντοπίζει τα κενά στις χώρες των συνεργατών μεταξύ της επιθυμητής κατάστασης και της σημερινής κατάστασης στον τομέα του επίπλου όσον αφορά τις διασυνοριακές πρακτικές πωλήσεων μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

 

Comments are closed