ΕΡΓΟ

ΤΟ ΕΡΓΟ BOSS4SME

BOSS4SME www.boss4sme.com θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων επίπλου και ειδών σπιτιού μέσα από την ανάπτυξη του επαγγελματικού προφίλ του «Μάνατζερ Διαδικτυακών Πωλήσεων». Ενός επαγγελματία ικανού να σχεδιάσει στρατηγικές ηλεκτρονικού εμπορίου για την ανάπτυξη των διασυνοριακών πωλήσεων χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο ως κανάλι πωλήσεων. Είναι ένα διετές έργο (Δεκέμβριος 2016 – Δεκέμβριος 2018) συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Στρατηγική Σύμπραξη για επαγγελματική κατάρτιση.

Το BOSS4SME απευθύνεται σε ΜΜΕ του επίπλου και ειδών σπιτιού – κατασκευαστές και εμπόρους. Είναι ένας δυναμικός τομές σε χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία που συντηρεί σημαντικό αριθμώ εργαζομένων. Οι κύριοι σκοποί του έργου είναι:

– Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος κατάρτισης για το επαγγελματικό προφίλ του «Μάνατζερ Διαδικτυακών Πωλήσεων».

– Βελτίωση της υφιστάμενης προσφοράς κατάρτισης σε ηλεκτρονικό εμπόριο.

– Ανάπτυξη δεξιοτήτων των ΜΜΕ του χώρου σε Διαδικτυακές πωλήσεις.

– Βελτίωση του τζίρου των ΜΜΕ του χώρου μέσα από διασυνοριακές στρατηγικές ηλεκτρονικού εμπορίου.

BOSS4SME ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

  1. Ανάλυση των υφιστάμενων πρακτικών ηλεκτρονικού εμπορίου στις χώρες του έργου και σύγκριση με τις βέλτιστες πρακτικές ηλεκτρονικού εμπορίου από τις χώρες που ηγούνται στον τομέα.
  1. Ταυτοποίηση των αναγκών εκπαίδευσης και δεξιοτήτων καθώς και των ευκαιριών για την εφαρμογή επιτυχημένων πρακτικών ηλεκτρονικού εμπορίου.
  1. Ανάπτυξη περιεχομένου κατάρτισης για την απόκτηση δεξιοτήτων του «Μάνατζερ Διαδικτυακών Πωλήσεων».
  1. Πιστοποίηση του περιεχομένου κατάρτισης κατά το ECVET.
  1. Παράδοση του περιεχομένου κατάρτισης μέσα από την μαθησιακή πλατφόρμα e-Commerce Genie που θα προσφέρει εξατομικευμένη κατάρτιση σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των ΜΜΕ.
  1. Οργάνωση δράσεων για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.

Πλάνο εργασιών:

ΕΤΑΙΡΟΙ

Οι εταίροι προέρχονται από τέσσερεις χώρες: Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία και Πολωνία.

Οι εταίροι είναι: CENFIM – Furnishing Cluster and Innovation Hub ως Συντονιστής του έργου, οι Ισπανικοί σύνδεσμοι επιχειρήσεων επίπλου AMIC και AMUEBLA, η εταιρεία παροχής εκπαιδευτικού λογισμικού CRYSTAL CLEAR SOFT, η εταιρεία ποιοτικής ανάλυσης EUROCREA MERCHANT και η εταιρεία ανάπτυξης εφαρμογών εξ’αποστάσεως μάθησης DANMAR COMPUTERS.

CENFIM (Ισπανία) / Hub ως Συντονιστής του έργου, οι Ισπανικοί σύνδεσμοι επιχειρήσεων επίπλου

AMIC (Ισπανία) / Επιχειρησιακός σύνδεσμος – κυρίως για επιχειρήσεις σε μπάνιο και υπνοδωμάτιο

AMUEBLA (Ισπανία) / Επιχειρησιακός σύνδεσμος – κυρίως για επιχειρήσεις υφασμάτων επιπλώσεων

CRYSTAL CLEAR SOFT (Ελλάδα) / Πάροχος εφαρμογών εκπαιδευτικού λογισμικού και πολυμεσικών εφαρμογών

EUROCREA MERCHANT (Ιταλία) / Πιστοποίηση ποιότητας και συμβατότητα με ECVET

DANMAR COMPUTERS (Πολωνία) / Κατάρτιση σε ΤΠΕ και ανάπτυξη εφαρμογών για μάθηση εξ ’αποστάσεως

Comments are closed