Danmar

DANMAR COMPUTERS

Η Danmar Computers είναι μια ιδιωτική εταιρεία που παρέχει επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα της πληροφορικής, προσφέροντας υπηρεσίες ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και προσαρμοσμένες λύσεις πληροφορικής. Ασχολείται με: εκπαίδευση, ανάπτυξη λογισμικού και εκπαιδευτικού υλικού, συμβουλευτικές υπηρεσίες, σχεδιασμό ιστοσελίδων και εφαρμογών για κινητά, web campaigns και συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης. Το τεχνικό προσωπικό της έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει οποιαδήποτε διαδικτυακή εφαρμογή αλλά και για κινητά τηλέφωνα, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες βάσεων δεδομένων, web servers και διακομιστές εφαρμογών. Αυτές περιλαμβάνουν υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και cloud, τόσο από την πλευρά του πελάτη όσο και από πλευράς διακομιστή. Η Danmar Computers σχεδίασε και ανέπτυξε ένα σύστημα διαχείρισης έργων – το AdminProject. Σήμερα είναι το μοναδικό προϊόν που διατίθεται στην αγορά για τη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων.

Εκτός από την τεχνογνωσία σε θέματα πληροφορικής, η Danmar έχει πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση εκπαιδευτικών Ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως: Progress, Transfer of Innovation, Erasmus, Leonardo da Vinci and Grundtvig Partnerships. Στο πλαίσιο των έργων αυτών, έχει ασχοληθεί με την μεθοδολογία έρευνας, την διεξαγωγή έρευνών, την σύνταξη αναφορών, τη δημιουργία προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού, τα οποία συχνά καλύπτουν ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων ανθρώπων. Δεδομένου ότι το κύριο πεδίο δραστηριότητας της Danmar Computers είναι ο τομέας της πληροφορικής, η εταιρεία δημιουργεί συχνά διάφορα εργαλεία πληροφορικής που υποστηρίζουν την υλοποίηση των έργων (on-line ερωτηματολόγια, διαδραστική εκπαίδευση, εφαρμογές για κινητά ή εκστρατείες προώθησης μέσω διαδικτύου).

Όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας βασίζονται σε ένα δίκτυο από εθνικούς και ξένους οργανισμούς κατάρτισης και συμβουλευτικής, όπως σχολεία, πανεπιστήμια, δημόσιους φορείς καθώς και εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Οι δραστηριότητες αυτές απευθύνονται σε διάφορες ομάδες. Μια σημαντική ομάδα είναι νέοι για τους οποίους σχεδιάζονται ειδικά προγράμματα κατάρτισης. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε εκείνους τους νέους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, που συχνά σημαίνει ότι είναι άνεργοι.

Συνοπτικά, η αποστολή της Danmar είναι η προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης και η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση για όλους με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και με καινοτόμες μεθόδους κατάρτισης.

Comments are closed