Crystal clear soft

CCS – Crystal clear soft

Η CrystalClearSoft δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού και ψηφιακών εκδόσεων για εκδότες εκπαιδευτικού περιεχομένου και εκπαιδευτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα αλλά κυρίως στο εξωτερικό, με ειδίκευση την ανάπτυξη διαδραστικών εκπαιδευτικών εφαρμογών για χρήση με ηλεκτρονικούς διαδραστικούς πίνακες (interactive whiteboards IWB), συσκευές τύπου tablets και smartphones καθώς και προσωπικούς υπολογιστές, οι οποίες βασίζονται στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο βιβλίων (coursebooks, work books, text books, exam papers κ.ά.).

Η εταιρεία έχει έδρα την Αθήνα, και στα γραφεία της -επιφάνειας 200 τ.μ.- θα στεγαστούν οι εγκαταστάσεις για την έρευνα, ανάπτυξη και διάθεση των νέων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για την εταιρεία. Το μετοχικό σχήμα της εταιρείας αποτελείται από τέσσερεις (4) εταίρους-στελέχη με μεγάλη εμπειρία στο χώρο της Εκπαίδευσης και των Νέων Τεχνολογιών.

Βασικό στοιχείο διαφοροποίησης της εταιρείας αποτελεί το γεγονός ότι στους πελάτες της παρέχει και την κειμενογραφική και εκπαιδευτική μεθοδολογική επιμέλεια των εφαρμογών λογισμικού που αναπτύσσει, χάρη στην σημαντική εμπειρία που διαθέτει στην εκπαίδευση με Νέα Μέσα (New Media in Education). Από το ξεκίνημα της, το 2005, αυτή η σημαντική προστιθέμενη αξία ξεχώρισε την εταιρεία από την πληθώρα οίκων ανάπτυξης λογισμικού που προσπάθησαν να την ανταγωνιστούν, και την καθιέρωσε στη συνείδηση μεγάλων πολυεθνικών εκπαιδευτικών εκδοτικών οίκων παγκοσμίου εμβέλειας ως συνεργάτη εμπιστοσύνης. Ενδεικτικό είναι το πελατολόγιο της εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει ονόματα όπως Cambridge University Press, National Geographic Learning, Pearson Longman, McGraw-Hill, Grupo SM, CLE International, Vodafone, Coca-Cola κ.ά.

Ο κάτωθι πίνακας απεικονίζει τις χώρες όπου η εταιρία διαθέτει ήδη πελάτες και έργα.

Γεωγραφική περιοχή Χώρες
Δυτική Ευρώπη Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία
Ανατολική και ΝΑ Ευρώπη Πολωνία, Κύπρος
Βόρειος Αμερική ΗΠΑ
Ασία – Ωκεανία Κίνα, Σιγκαπούρη
Μέση Ανατολή Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Μέσα από τη σταθερή συνεργασία και την αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύχθηκε με τους πελάτες της σε όλο τον κόσμο, η εταιρεία βρέθηκε σε θέση να εντοπίζει τις ανάγκες τις διεθνούς αγοράς έτσι όπως πηγάζουν από τους τελικούς χρήστες, δηλαδή από τους ίδιους τους διδάσκοντες και τους μαθητές. Η CrystalClearSoft ήταν ο συνεργάτης με τον οποίον οι διεθνείς εκδότες απευθύνθηκαν όταν οι χρήστες των βιβλίων τους ξεκίνησαν να επικοινωνούν την επιθυμία τους για ψηφιακές εκδοχές του υλικού με πραγματική διάδραση και προστιθέμενη αξία για τους μαθητές. Τα νέα προϊόντα και οι νέες υπηρεσίες που περιγράφονται στο πλαίσιο αυτού του επιχειρηματικού σχεδίου αποσκοπούν στο να καλύψουν εμφανείς και σημαντικές ανάγκες των εκδοτών εκπαιδευτικού βιβλίου και εκπαιδευτικών οργανισμών τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Περαιτέρω ανάλυση του επιχειρηματικού μοντέλου, των αναγκών των εν λόγω αγορών, των σχεδιαζόμενων νέων προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και στοιχεία για τα προβλεπόμενα οφέλη από την επένδυση, περιγράφονται αναλυτικά στο παρόν επιχειρηματικό σχέδιο.

Αποστολή της εταιρείας είναι να έχει διαρκώς τη δυνατότητα να προσφέρει καινοτόμες λύσεις, υπηρεσίες και προϊόντα στις αγορές-στόχους της, προσαρμοζόμενη πάντα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και τη διαφορετικότητα του εκάστοτε πελάτη της, σε ένα περιβάλλον που διέπεται από συνεχής τεχνολογικές εξελίξεις.

Το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της εταιρείας μπορεί να εκφραστεί και να κατανοηθεί καλύτερα μέσα από τον καθορισμό συγκεκριμένων διαχρονικών στρατηγικών επιδιώξεων που αντανακλούν τόσο την αποστολή της εταιρείας όσο και την επιχειρηματική φιλοσοφία και κουλτούρα της διοίκησης της εταιρείας και συμβάλουν στον κεντρικό στρατηγικό στόχο της να καταστεί ηγέτιδα εταιρεία στην αγορά που απευθύνεται κατακτώντας στα επόμενα χρόνια σημαντικό μερίδιο της. Η συμβολή τους στην ανάπτυξη του στρατηγικού πλάνου έγκειται στο ότι όλες μαζί συλλογικά χαράζουν την πορεία πάνω στην οποία πρέπει να πορευτεί η εταιρεία προς την πραγματοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της και χωριστά συγκροτούν τους ενδιάμεσους προορισμούς της. Οι στρατηγικές επιδιώξεις επιλέχθηκαν και ορίστηκαν μέσα από ένα ευρύ αλλά πεπερασμένο σύνολο δυνατών επιλογών τις οποίες επέλεξε η διοίκηση έχοντας πλήρη γνώση και ορθολογισμό στις αποφάσεις της.

Πιο συγκεκριμένα, οι διαχρονικές στρατηγικές επιδιώξεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής:

  • Διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών ώστε η εταιρεία να έχει μονίμως τη δυνατότητα προσέλκυσης και διατήρησης αλλά και ανάδειξης ταλαντούχων στελεχών τόσο όσον αφορά σε νεόκοπα (junior) όσο και σε έμπειρα υψηλόβαθμα στελέχη (senior).
  • Διεύρυνση του πελατολογίου και των έργων της εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο και ενίσχυση της τοπικής παρουσίας στις μεγάλες διεθνείς αγορές-χώρες.
  • Δυνατότητα η εταιρεία να προσφέρει διαρκώς καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας στις αγορές και τους πελάτες που απευθύνεται.
  • Συνεχής επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη και μεταφορά ικανοτήτων (transferring skills) αλλά και διάχυση γνώσης (knowledge transfer) με στόχο η εταιρεία να αποκομίσει σημαντικά αποτελέσματα προστιθέμενης αξίας σε βάθος χρόνου.
  • Υπεροχή έναντι του ανταγωνισμού σε όλα τα επίπεδα (τεχνολογικό, στελέχωσης, δημιουργίας πραγματικής προστιθέμενης επιχειρηματικής αξίας στον πελάτη, επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη, τεχνικών επικοινωνίας-προώθησης-πωλήσεων, χτισίματος και διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες κλπ).
  • Συνεχής βελτίωση των υποδομών και διαδικασιών της εταιρίας ώστε οι δυνατότητες παραγωγής και υποστήριξης των προϊόντων και υπηρεσιών (ποσοτικά και ποιοτικά) να είναι ισόρροπες των αντίστοιχων της έρευνας και ανάπτυξης και να ανταποκρίνονται επιτυχώς στην ήδη υφιστάμενη αλλά κυρίως στην μελλοντική ζήτηση των προϊόντων με ταυτόχρονη την μέγιστη δυνατή συμπίεση κόστους.

Comments are closed