Τελευταία συνάντηση συνεργατών, παρουσίαση των καρτών εκπαίδευσης

Στις 29 Μαΐου συναντήθηκαν στην Αθήνα οι εκπρόσωποι όλων των συνεργατών του προγράμματος BOSS4SME για την τελευταία τους διοικητική συνεδρίαση. Η συνάντηση οργανώθηκε από την CrystalClearSoft (CCS).

Σκοπός της συνάντησης ήταν να συζητηθεί η πρόοδος του έργου και να σχεδιαστούν τα τελικά βήματα για την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Επιπρόσθετα, συζητήθηκε η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου, καθώς και το πλάνο για την διάδοση του έργου. Οι εταίροι συμφώνησαν στο χρονοδιάγραμμα του έργου μέχρι τη λήξη του.
Η πλατφόρμα για τους τομείς της επίπλωσης και της εσωτερικής διακόσμησης υπολογίστηκε ότι θα είναι έτοιμη έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Μετά από την περίοδο αυτή, οι εταίροι θα διεξάγουν σχετικές εκδηλώσεις ώστε να προωθηθούν τα αποτελέσματα του έργου στο ευρύτερο κοινό.

Η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ελληνικά και Πολωνικά.

Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει 42 εκπαιδευτικά πακέτα με βασικά θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου για εταιρείες του τομέα, ταξινομημένα σε έξι θεματικούς τομείς:
1) παραγγελίες,
2) πληρωμές,
3) παράδοση,
4) επικοινωνία,
5) εξυπηρέτηση,
6) ενέργειες προώθησης.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που θα απευθύνεται η πλατφόρμα, καθώς και μερικές φωτογραφίες από τη συνάντησή στην Αθήνα.

Comments are closed