ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ #1


Σε αυτό το δελτίο μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με την πρώτη εορταστική συνάντηση των μελών του έργου, σχετικά με τα μέλη της κοινοπραξίας και τέλος για την ολοκλήρωση της πρώτης δραστηριότητας του έργου BOSS4SME. Σε αυτή αναλύθηκε διεξοδικά η τρέχουσα κατάσταση των πρακτικών του ηλεκτρονικού εμπορίου που εφαρμόζονται στον τομέα των ΜΜΕ επίπλου στις χώρες των συνεργατών (Ισπανία, Πολωνία, Ελλάδα και Ιταλία).

Comments are closed