Η DANMAR διοργάνωσε εκδήλωση στο Rzeszów για την προώθηση του έργου BOSS4SME.

Στις 22 Οκτωβρίου, ο πολωνός εταίρος DANMAR COMPUTERS διοργάνωσε την προωθητικήκή εκδήλωση BOSS4SME στην περιφερειακή υπηρεσία ανάπτυξης του Rzeszow. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν 46 συμμετέχοντες, από ΜΜΕ(κλάδοι επίπλων και εμπορίου), εκπαιδευτικούς οργανισμούς, παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και άτομα που ενδιαφέρονται για το θέμα του ηλεκτρονικού εμπορίου με εφαρμογή στον τομέα της επίπλωσης και της εσωτερικής διακόσμησης.

Η εκδήλωση αποσκοπούσε να παρουσιάσει λεπτομερώς το έργο, μεταξύ των οποίων:

  • Τα μαθησιακά αποτελέσματα,
  • Το περιεχόμενο κατάρτισης,
  • Τα εργαλεία υποστήριξης ECVET,
  • Το περιβάλλον μάθησης BOSS4SMEs (LME & GENIE).

Εκτός από τις παρουσιάσεις, οι συμμετέχοντες επίσης  πήραν μέρος ενεργά σε συζητήσεις σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας, τα θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου και τις ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης, μέσα από την παρακολούθηση του ηλεκτρονικού σεμιναρίου BOSS4SME. Οι εκπρόσωποι της Danmar μίλησαν επίσης για την ανάπτυξη 42 ειδικών μονάδων κατάρτισης ως αποτέλεσμα της σύμπραξης των εταίρων του έργου και με αυτό τον τρόπο οι συμμετέχοντες έλαβαν σαφή εικόνα για τις διαδικασίες του ηλεκτρονικού εμπορίου: παραγγελία, πληρωμή, παράδοση, επικοινωνία, γενικές υπηρεσίες και προώθηση.

Η καλή προσβασιμότητα στα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας διευκολύνει τους συμμετέχοντες να προωθήσουν το έργο BOSS4SME στο περιβάλλον τους.

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση θα λάβουν πληροφόρηση για τυχόν ενημερώσεις του έργου BOSS4SME, κατόπιν αιτήματός τους. “

Comments are closed