Η CENFIM διοργάνωσε μια εκδήλωση σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και την κατοικία στη Βαρκελώνη ως την τελική εκδήλωση του έργου BOSS4SME.

Στις 19 Δεκεμβρίου, η CENFIM διοργάνωσε στην ACCIÓ – τον Οργανισμό για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων της Καταλανικής Κυβέρνησης – μια εκδήλωση σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο στοχευμένη σε έπιπλα και κατοικία. Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότεροι από 50 συμμετέχοντες, κυρίως επαγγελματίες από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του τομέα επίπλου και κατοικίας.

Η εκδήλωση οργανώθηκε σε τέσσερα κομμάτια. Πρώτον, παρουσιάστηκαν οι τρέχουσες πρακτικές του ηλεκτρονικού εμπορίου και οι μελλοντικές τάσεις. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε το έργο BOSS4SME και ακολούθησε λεπτομερής εξέταση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης και των εκπαιδευτικών υλικών για την κατάρτιση των «διαχειριστών διαδικτυακών πωλήσεων». Ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARMOTA παρουσίασε την επιτυχημένη περίπτωση ηλεκτρονικού εμπορίου για τον τομέα κρεβατιού και στρωμάτων. Τέλος, η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μια ενδιαφέρουσα και γεμάτη ζωντάνια συζήτηση για το ηλεκτρονικό εμπόριο στους τομείς επίπλου και κατοικίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε η BOSS4SME Genie, μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης ειδικά για τους “διαχειριστές διαδικτυακών πωλήσεων” εταιρειών στον τομέα επίπλου και κατοικίας. Αυτή η πλατφόρμα δημιουργεί εξατομικευμένες διαδρομές κατάρτισης λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις των χρηστών και τις ειδικές ανάγκες της εταιρείας. Το διαδικτυακό σεμινάριο είναι δωρεάν και αποτελείται από 42 ειδικά εκπαιδευτικά μαθήματα για τους τομείς επίπλου και κατοικίας και καλύπτει όλες τις φάσεις των διαδικασιών ηλεκτρονικού εμπορίου: παραγγελία, πληρωμή, παράδοση, επικοινωνία, γενικές υπηρεσίες και προώθηση.

Comments are closed