Το BOSS4SME σχολιάζεται από 50+ ΜΜΕ επίπλου

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης του προγράμματος BOSS4SME, «Φάση επικύρωσης αναγκών», πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις με περισσότερες από 50 ΜΜΕ επίπλου στις τέσσερις χώρες των συνεργατών (Ισπανία, Πολωνία, Ελλάδα και Ιταλία). Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στις συζητήσεις προωθούν ήδη τα προϊόντα τους σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω του διαδικτύου και κουβέντιασαν μαζί μας σχετικά με τις ανάγκες τους όσον αφορά τις ηλεκτρονικές πωλήσεις, με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους στο ηλεκτρονικό εμπόριο.
Επίσης, εντοπίστηκαν ανάγκες σε δεξιότητες σύμφωνα με την ανάλυση των δικτυακών τόπων ηλεκτρονικού εμπορίου που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δραστηριότητας και των βάσεων δεδομένων ESCO (European Skills / Competences, Qualifications and Occupations) και O * NET (Επαγγελματικό Πληροφοριακό Δίκτυο).

Επιπρόσθετα, συμπληρώθηκε ερωτηματολόγιο από διαφορετικές ΜΜΕ για την επικύρωση των αναγκών σε δεξιότητες και για να συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις και τις πληροφορίες που θα ήθελαν να έχουν για την περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στις επιχειρήσεις τους. Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων θα αναλυθούν σε ένα επόμενο βήμα.

Έτσι, το έργο BOSS4SME εξασφαλίζει την πρακτική χρησιμότητα του εκπαιδευτικού περιεχομένου του καθώς και του τελικού εργαλείου που θα αναπτυχθεί, ενισχύοντας τον στόχο του BOSS4SME να δημιουργήσει ένα χρηστικό αποτέλεσμα για τον τομέα του επίπλου.

Comments are closed