ΕΠΙΠΛΑ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Η-ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

BOSS4SME - Boosting Online cross-border Sales for furniture and household SMEs


Το BOSS4SME θα αναπτύξει τον Ευρωπαϊκό τομέα επίπλου μέσα από την δημιουργία του εργασιακού προφίλ του Μάνατζερ Διαδικτυακών Πωλήσεων, ενός επαγγελματία ικανού να σχεδιάσει στρατηγικές ηλεκτρονικού εμπορίου για την αύξηση του τζίρου από διασυνοριακές πωλήσεις μέσα από την εκμετάλλευση του Διαδικτύου ως κανάλι πωλήσεων.


Για να επιτύχει τους σκοπούς του, το έργο θα αναπτύξει ένα πρόγραμμα κατάρτισης που θα υποστηρίζεται από εργαλεία που θα στοχεύουν στην υποστήριξη των ΜΜΕ από το χώρο του επίπλου. Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα κατάρτισης θα βοηθά τους επαγγελματίες του επίπλου να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να πουλάνε Διαδικτυακά και πιο συγκεκριμένα διασυνοριακά, πράγμα που θα τους επιτρέψει να αυξήσουν το τζίρο τους απευθυνόμενη σε πολύ μεγαλύτερο αγοραστικό κοινό. Το έργο συνεισφέρει στην χρήση των μαθησιακών αποτελεσμάτων για τη δημιουργία περιεχομένου και προγραμμάτων κατάρτισης μέσα από την ευθυγράμμιση των αποτελεσμάτων του έργου με το σύστημα ECVET.


Παρότι υπάρχουν σήμερα πολυάριθμες ευκαιρίες για επαγγελματική κατάρτιση σε ψηφιακό μάρκετινγκ και ηλεκτρονικό εμπόριο, αυτές είναι γενικής φύσης, στερούνται ατομίκευσης και δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς την πρακτική εφαρμογή σε συγκεκριμένους τομείς. Μέσα από το έργο και τα εργαλεία του, πρακτικές δεξιότητες θα αναπτυχθούν για να συνεισφέρουν στο σχεδιασμό ευφυών στρατηγικών για Διαδικτυακές πωλήσεις για τους κλάδους του επίπλου και των ειδών σπιτιού.

  • Πρόσφατες δημοσιεύσεις

  • Tweets

  • Εγγραφείτε

    Select language(s):

  • Powered by Nirvana & WordPress.