Projekt

PROJEKT BOSS4SME

BOSS4SME www.boss4sme.com (Boosting Online cross-border Sales for furniture and household SMEs) zwiększy konkurencyjność firm z sektora meblarskiego i wyposażenia wnętrz, poprzez stworzenie profilu profesjonalnego Menadżera sprzedaży online. Będzie to profesjonalista potrafiący tworzyć strategie sprzedaży przez Internet, które zwiększają zagraniczną wymianę handlową, wykorzystując Internet jako kanał sprzedaży. Projekt będzie trwał dwa lata (Grudzień 2016 – Grudzień 2018) i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne w dziedzinie kształcenia zawodowego.

BOSS4SME jest skierowany do firm MŚP działających w sektorze meblarskim i wyposażenia wnętrz – zarówno producentów jak i sprzedawców. Jest to bardzo dobrze rozwijający się sektor, w krajach takich jak Hiszpania czy Włochy, oferujący dużą ilość miejsc pracy. Główne cele projektu to:

– Opracowanie kompletnego kursu online “Menadżer sprzedaży online”.

– Poszerzenie oferty szkoleń zawodowych w zakresie sprzedaży internetowej mebli i elementów wyposażenia wnętrz.

– Zwiększenie kompetencji firm z sektora meblarskiego w sprzedaży internetowej.

– Umożliwienie firmom MŚP wzrostu sprzedaży poprzez wprowadzenie transgranicznych strategii handlu elektronicznego.

BOSS4SME DZIAŁANIA I REZULTATY

  1. Analiza obecnych praktyk w zakresie handlu elektronicznego w krajach partnerów oraz porównanie ich z praktykami w krajach wiodących w e-handlu, w wybranym sektorze.
  2. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych i powiązanych z nimi możliwości wdrożenia efektywnych praktyk e-handlu.
  3. Opracowanie niezbędnych materiałów szkoleniowych, umożliwiających “Menadżerowi sprzedaży online” uzyskanie wymaganych kompetencji.
  4. Walidacja materiałów szkoleniowych zgodnie z kryteriami i narzędziami ECVET.
  5. Wykorzystanie materiałów szkoleniowych w platformie e-learning o nazwie e-Commerce Genie, na której znajdziemy ścieżki szkolenia, dostosowane do użytkowników, zgodne z posiadanymi kompetencjami, oraz charakterystyką i potrzebami ich firm.
  6. Organizacja różnego rodzaju wydarzeń, których zadaniem jest zaprezentowanie, walidacja i upowszechnianie rezultatów projektu.

Skrócony harmonogram zadań:

PARTNERZY PROJEKTU BOSS4SME

W projekcie biorą udział partnerzy z czterech krajów : Hiszpanii, Grecji, Włoch i Polski.

W projekcie uczestniczą: CENFIM – Furnishing Cluster and Innovation Hub jako koordynator projektu, hiszpańskie stowarzyszenie firm z branży meblarskiej AMIC oraz AMUEBLA, twórca oprogramowania edukacyjnego CRYSTAL CLEAR SOFT, ekspert w zakresie jakości szkoleń EUROCREA MERCHANT oraz dostawca rozwiązań e-learning DANMAR COMPUTERS.

CENFIM (Hiszpania) / Klaster meblarski i centrum innowacji, koordynator projektu i dostawca szkoleń VET.

AMIC (Hiszpania) / Stowarzyszenie zrzeszające głównie firmy z sektora meblarskiego

AMUEBLA (Hiszpania) / Stowarzyszenie działające w branży tapicerskiej

CRYSTAL CLEAR SOFT (Grecja) / Twórca oprogramowania edukacyjnego i dostawca treści

EUROCREA MERCHANT (Włochy) / Ekspert w dziedzinie kontroli jakości i systemu ECVET

DANMAR COMPUTERS (Polska) / dostawca szkoleń zawodowych w zakresie IT oraz rozwiązań e-learningowych.

Brak możliwości komentowania