Newsletter

Newsletter #1


W tym biuletynie, znajdziesz informacje na temat spotkania inaugurującego projekt, dowiesz się również o partnerach w projekcie oraz o zakończeniu pierwszego etapu projektu BOSS4SME, gdzie aktualny stan zaawansowania w e-handlu branży meblarskiej MŚP w krajach partnerskich (Hiszpania, Polska, Grecja i Włochy) został dokładnie przeanalizowany.

 

Brak możliwości komentowania