Na finiszu: ostatnie spotkanie i karty szkoleniowe

W dniu 29 maja, przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich w projekcie BOSS4SME spotkali się w Atenach na ostatnim już tego typu spotkaniu. Gospodarzem spotkania była organizacja CrystalClearSoft (CCS). Celem spotkania było omówienie postępów prac w projekcie i zaplanowanie etapów wdrożenia platformy. Poświęcono także czas na kwestie ewaluacji rezultatów powstających w projekcie…

Continue reading

Trzecie spotkanie partnerów i nowy FILM

19 grudnia 2017r., partnerzy w projekcie BOSS4SME wybrali się do Włoch na trzecie spotkanie partnerstwa. Jednodniowe spotkanie, którego gospodarzem był partner Eurocrea Merchant Srl, odbyło się w Mediolanie. Spotkanie poświęcone było dwóm obszarom: technicznym oraz z poziomu zarządu. Kwestie techniczne, które partnerzy omówili to plan prac nad strategiami i metodologią…

Continue reading

Ponad 50 MŚP z branży meblarskiej wyraziło opinię o BOSS4SME

W ramach drugiej etapu projektu BOSS4SME, “Needs Validation Phase”, przeprowadzono konsultacje z ponad 50 MŚP z branży meblarskiej w czterech krajach partnerskich (Hiszpanii, Polsce, Grecji i Włoszech). Przedsiębiorstwa te sprzedają już swoje produkty online w Europie. Indywidualne konsultacje miały na celu poznanie potrzeb związanych ze sprzedażą online, aby następnie pomóc…

Continue reading

Zakończono pierwszy etap projektu BOSS4SME

Dokonano analizy aktualnej sytuacji w e-handlu MŚP sektora meblarskiego w krajach partnerskich (Hiszpanii, Polsce, Grecji i Włoszech). Poza tym zidentyfikowano zwycięskie praktyki MŚP sektora meblarskiego z krajów będących na czele wykresów w e-handlu. Partnerzy, AMIC i AMUEBLA, zidentyfikowali i przeanalizowali wiele witryn liderów e-handlu meblami MŚP z Wielkiej Brytanii, Belgii,…

Continue reading

BOSS4SME – Spotkanie otwierające

2 lutego 2017r. w Barcelonie spotkali się po raz pierwszy razem wszyscy z dziesięciu partnerów projektu BOSS4SME. Spotkanie odbyło się w siedzibie CENFIM (CENTRE DE DIFUSIO TECNOLOGICA DE LA FUSTA I DEL MOBLE) – centrum technologii drzewnej i meblarskiej miasta Katalonii, który jest koordynatorem projektu. Uczestnicy zaprezentowali profile swoich organizacji…

Continue reading