Zakończono pierwszy etap projektu BOSS4SME

Dokonano analizy aktualnej sytuacji w e-handlu MŚP sektora meblarskiego w krajach partnerskich (Hiszpanii, Polsce, Grecji i Włoszech). Poza tym zidentyfikowano zwycięskie praktyki MŚP sektora meblarskiego z krajów będących na czele wykresów w e-handlu.

Partnerzy, AMIC i AMUEBLA, zidentyfikowali i przeanalizowali wiele witryn liderów e-handlu meblami MŚP z Wielkiej Brytanii, Belgii, Austrii i Chorwacji. Kraje te zostały wybrane z uwzględnieniem informacji dostarczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Eurostat i Euro-handel.

Na końcu przeprowadzono analizę porównawczą, wskazując luki w krajach partnerskich pomiędzy pożądaną, a obecną sytuacją w sektorze meblarskim, dotyczącą praktyk e-handlu w zakresie sprzedaży transgranicznej.

 

Brak możliwości komentowania